Om

                                                                                                

På lilla sidan håller Kattungar (1-2 åringar)  till,  pedagoger är  Kasia Poczeta och Maryam Farahani. 

På stora sidan håller Rävar (3 åringar) Vargar (4 åringar) och Björnar (5 åringar) till, pedagoger är Ingrid Engström, Norma Mora, Anna Malmsten, Isa Lindh och Jeanette Wollermo.

Ulla Hedlund som arbetat på förskolan i  över 20 år och är nu pensionerad och stående vikarie sedan fyra år tillbaka.

I köket arbetar vår kokerska Jeanette Wollermo.