”Föräldrasamarbetet är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samverkan mellan hem och förskola ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt  - Lpfö 98 reviderad 2016

 

Vi använder oss av Tyra appen som pedagogisk dokumentation där varje vårdnadshavare får ett konto kopplat till sitt barn. Där läggs bilder från verksamheten upp, meddelanden mellan pedagoger och föräldrar kan skrivas, frånvaro anmälas m.m

Vi erbjuder alla föräldrar ett individuellt samtal om sitt barns utveckling och lärande varje termin, ett föräldramöte under hösten, samverkansmöte med föräldrarepresentanterna fyra gånger per år och utöver det så bjuder vi in till höstfest, julfest och midsommarfest. 

Vad kan du som förälder förvänta dig av oss

 • Att vi följer de olika riktlinjer samt läroplan som gäller för förskolan.

Att vi ger ditt barn en god omsorg och en pedagogisk stimulerande verksamhet.

Att barnen får vara ute minst en gång varje dag. 

Att vi genom samtal, dokumentation och dina besök i verksamheten ger dig möjlighet till delaktighet.

Att vi tar kontakt med dig om det är något vi undrar över.

Våra förväntningar på dig som förälder

•Att du som förälder hör av dig direkt till oss om du har frågor och funderingar vad gäller ditt barn eller verksamheten. 

Att du tar kontakt med någon personal vid såväl lämning som hämtning.

Att du kontaktar oss om tiderna ändras.

Att du tar del av den information vi ger.