Hos oss på Villa Solvi får barnen…

- En förskola med konstnärlig inriktning

Vi anser att det är viktigt att barnen får komma till en varm och kreativ miljö som inspirerar dom till skapande i alla möjliga former som måleri, form, teater, musik och media.  Vi har en härlig ateljé där barnen får skapa och låta kreativiteten flöda. Växtpapper köps in från Järna. Allt konstnärsmaterial är noga utvalt och i högkvalitet.

- Vara i en vacker innemiljö och en kuperad och spännande utemiljö

- Lära sig att värna om vår jord och vara delaktiga i ett aktivt miljötänkande 

Leksakerna som köps in till verksamheten består till stora delar av naturmaterial men barnen har också plus plus och lego att välja på.

- Vara i små barngrupper där pedagogerna har stora möjligheter att se varje enskilt barn och kan arbeta utifrån deras förutsättningar.

-Bild som stöd 

Vi arbetar med bild som stöd för alla barn och med ”Start” och ”Stegen” som ger barnen verktyg att hantera sina känslor. Start riktar sig till barn i åldrarna 1-3 och Stegen till åldrarna 4-6. Det är ett läromedel för förskolan som syftar till att stödja och stimulera barns lärande av viktiga färdigheter som gynnar deras framgång i skolan och i livet. Genom att arbeta med Stegen kan man skapa bättre förutsättningar för tidigt lärande, förbereda barnen för skolan, det livslånga lärandet och hjälpa dem lyckas i samspelet med andra.

- Skogsskola en gång i veckan för 3-5 åringar 

En dag i veckan går vi från mars- juni och augusti-november till skogen och har skogsskola. Då har barnen med sig en ryggsäck med sittunderlag, något att dricka och en liten smörgås eller frukt. I skogsskolan får barnen lära sig om vår natur, vi leker, bygger kojor, lär oss om olika träd, växter och djur. Vi grillar korv vid ett flertal tillfällen. 

-Minst en gång i månaden besöka biblioteket, främst för att låna böcker men även se på teater vid vissa tillfällen.