Vi är indelade i åldersgrupper som samverkar under delar av dagen.