Hos oss på Villa Solvi får barnen…

- En förskola med konstnärlig inriktning

Vi anser att det är viktigt att barnen får komma till en varm och kreativ miljö som inspirerar dom till skapande i alla möjliga former som måleri, form, teater, musik och media. Vi vill erbjuda barnen att vara producenter i sitt eget skapande och inte konsumenter.

Vi har en härlig ateljé där barnen får skapa och låta kreativiteten flöda. Växtpapper köps in från Järna. Allt konstnärsmaterial är noga utvalt och i högkvalitet.

- Vara i en vacker innemiljö och en kuperad och spännande utemiljö

- Lära sig att värna om vår jord och vara delaktiga i ett aktivt miljötänkande

Leksakerna som köps in till verksamheten består till stora delar av naturmaterial men barnen har också plus plus och lego att välja på.

Vi källsorterar tillsammans med barnen och går tillsammans med barnen till återvinningsstationen och slänger avfallet en gång per vecka.

- Vara i små barngrupper där pedagogerna har stora möjligheter att se varje enskilt barn och kan arbeta utifrån deras förutsättningar.

-Bild som stöd och TAKK

Vi arbetar med bild som stöd och TAKK som står för Tecken Som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Takk förstärker och tydliggör de talade orden och stödjer kommunikationen. Vi använder alltid tecknen i kombination med tal och detta främjar barnens språkförståelse och språkutveckling.

Två pedagoger har gått utbildning i TAKK och implementerar nu dessa kunskaper till resten av kollegiet.

- Skogsskola en gång i veckan för 3-5 åringar

En dag i veckan går vi till skogen och har skogsskola året om. Då har barnen med sig en ryggsäck med sittunderlag, något att dricka och en liten smörgås eller frukt. I skogsskolan får barnen lära sig om vår natur, vi leker, bygger kojor, lär oss om olika träd, växter och djur.

 

- En gång i veckan går vi till någon av parkerna i närområdet t ex. hamnparken, scoutparken eller invernessparken

Vi åker också iväg på flera utflykter som t ex 4h gård där vi får rundvisning bland djuren och får åka häst och vagn, besöker olika museum kopplat till aktuellt tema som Tekniska museet, Naturhistoriska museet och Junibacken eller Siggesta gård som avslutningsutflykt för de blivande skolbarnen.

Förutsättningar att bli världsmedborgare och lära sig att bejaka mångfald

Vi har samarbete med Stocksundsgården som är ett äldreboende i närheten av förskolan. Vi åker dit vid ett par tillfällen per termin och sjunger för de boende. Vi har också luciatåg och sjunger sommarsånger inför sommaravslutningen.

Vi har ett medvetet mångfaldsarbete och strävar efter att vara en social och kulturell mötesplats där barnen får förståelse för mångfald och allas lika värde.